Mở tài Khoản Live

Mở một tài khoản để trải nghiệm Zenfinex theo cách của bạn

Step 1

Lựa chọn Loại Tài Khoản

Thông thường chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của bạn ngay lập tức

Step 2

Điền vào Mẫu Đăng Ký

Quá trình này chỉ mất 10 phút

Step 3

Nạp tiền vào Tài Khoản và Bắt đầu Giao Dịch

Nhiều phương thức nạp tiền được cung cấp

  • Tài khoản Standard là loại tài khoản lý tưởng cho nhà giao dịch mới bắt đầu, cung cấp tất cả các phí giao dịch trong phạm vi giao dịch.
  • Tài khoản Pro cung cấp định giá Forex Hoa Hồng Thấp Theo Kiểu ECN thông qua mô hình khớp lệnh Zenfinex STP. Hoa hồng giảm được có sẵn cho các nhà đầu tư có khối lượng giao dịch lớn.

Tìm hiểu về Tài liệu Hỗ trợ. Zenfinex sẽ chỉ hợp tác với khách hàng mà họ cho rằng hoạt động đó phù hợp. Để đánh giá tính phù hợp, họ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp trong đơn đăng ký. Vì lý do này, bạn cần thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản nếu có sự thay đổi bất lợi về thông tin bạn đã cung cấp.

Lưu ý: Bản tóm tắt sản phẩm này nên được đọc cùng với Điều khoản Kinh doanh của chúng tôi. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của hướng dẫn này, thông tin này có thể thay đổi, thường mà không cần thông báo trước, và chỉ mang tính hướng dẫn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với Zenfinex.
.

Zenfinex