Các loại Tài Khoản

Tài khoản Giao dịch Phù hợp với Tất cả Các Mức độ Kinh Nghiệm

  • Tài khoản Demo rất hoàn hảo cho tài khoản nhỏ hơn, ưu đãi phí giao dịch trong phạm vi chênh lệch.
  • Tài khoản Pro cung cấp định giá Forex Hoa hồng Thấp theo kiểu ECN thông qua mô hình khớp lệnh Zenfinex. Hoa hồng được giảm dành cho nhà đầu tư với số lượng giao dịch lớn.
Zenfinex