Phạm vi Thị trường

tick

Giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần

tick

Yều cầu Ký quỹ Thấp và Chênh lệch rất thấp

tick

Giao dịch Forex, Kim loại, Hàng hóa và Chỉ số trên Một Nền tảng

tick

Không Hạn chế đối với Các Chiến lược Giao dịch

tick

Mua hoặc Bán Tất cả Các Công cụ

Phạm vi Thị trường

tick

Giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần

tick

Yều cầu Ký quỹ Thấp và Chênh lệch rất thấp

tick

Giao dịch Forex, Kim loại, Hàng hóa và Chỉ số trên Một Nền tảng

tick

Không Hạn chế đối với Các Chiến lược Giao dịch

tick

Mua hoặc Bán Tất cả Các Công cụ

Forex

FOREX

Giao dịch hơn 50 cặp tiền tệ.

Metals

KIM LOẠI

Giao dịch Dầu thô và Khí Tự nhiên.

Trading Commodities

HÀNG HÓA

Giao dịch Dầu thô và Khí Tự nhiên.

Trading indices

CHỈ SỐ

Giao dịch Chỉ số Chứng khoán Toàn cầu không có hạn chế về quỹ phòng ngừa.

Zenfinex