FIX API

Kết nối Thanh khoản STP Institutional của Zenfinex với Nền tảng Giao dịch hoặc Công cụ Dữ liệu của Riêng bạn

Giao thức Trao đổi Thông tin Tài chính (FIX) là một tiêu chuẩn truyền tải thông điệp được phát triển đặc biệt cho việc trao đổi điện tử theo thời gian thực của các giao dịch thương mại toàn cầu. FIX là một giao thức nhắn tin tiêu chuẩn được sử dụng trên toàn cầu trong nhiều thị trường như chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối. Zenfinex hỗ trợ nhắn tin FIX phiên bản 4.4 (www.fixprotocol.org)

Tính năng

  • Tính thanh khoản FX STP Institutional
  • Có sẵn Tính thanh khoản Cổ phần CFD
  • Nhiều nhà cung cấp Thanh khoản FX được kết nối
  • Giao dịch theo Thời gian thực
  • FIX phiên bản 4.4
  • Tỷ lệ đẩy và Không kéo
Zenfinex FIX API
Zenfinex