Nền tảng

Zenfinex tự hào cung cấp nhiều nền tảng tiên tiến để đáp ứng nhu cầu và phong cách của từng nhà giao dịch cá nhân. Bạn nên có một sự lựa chọn cho mình, do vậy hãy tìm hiểu thêm về các lựa chọn có trên Zenfinex.

mt4 platform

MetaTrader 4

MetaTrader 4 là một trong nhứng nền tảng giao dịch đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất trong ngành. Từ giao dịch tự động đến các chỉ số giao dịch độc đáo, MT4 đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch.

FIX-API-platform

FIX API

Nền tảng này bắt nguồn từ việc kết hợp nguồn cấp dữ liệu về giá của chúng tôi vào GUI của bên thứ ba, sử dụng các loại lệnh đặc biệt hoặc truy cập tỷ lệ theo thời gian thực, hãy tìm hiểu thêm về quyền truy cập vào API FIX của Zenfinex.

zenconnect-icon

ZenConnect

Giao dịch Zenfinex
trên iPhone

zenconnect-icon

ZenConnect

Giao dịch Zenfinex
trên Android

 

windows-icon

MetaTrader 4

Nền Tảng Giao Dịch trên Máy Tính Để Bàn Windows

 

safari

MetaTrader 4 Web

Giao dịch trên trình duyệt tìm kiếm Apple Mac của bạn

 

apple-iphone

MT4 iPhone

MetaTrader 4
cho iPhone

 

android

MT4 Android

MetaTrader 4 cho thiết
bị Android của bạn

 

Zenfinex