Hợp tác với Zenfinex

Zenfinex cung cấp các tư vấn, sản phẩm và hỗ trợ để đối tác của chúng tôi phát triển kinh doanh thành công. Hãy trở thành một đối tác của Zenfinex và tham gia vào sàn Forex được FCA quản lý để xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

  • Người quản lý chuyên môn của chương trình Đối tác Zenfinex được chỉ định
  • Có Sẵn Nhiều Nền tảng
  • Có Sẵn Nhiều Loại Tài sản/Sản phẩm để Giao dịch
  • Có Sẵn Nhiều Gói Thanh toán
  • Văn phòng Hỗ trợ Trực tuyến cho Hoạt động kinh doanh Minh bạch Toàn diện của bạn
  • Công cụ Marketing Mở rộng Giúp Phát triển Hoạt động Kinh doanh của bạn
  • Có Sẵn MT4 MAM/PAMM cho Nhà Quản lý Tiền tệ
  • Quá trình Đào tạo Nhập môn Hiệu quả cho Khách hàng của bạn
zenfinex superior execution
Markets background mobile

Loại hình Hợp tác nào Phù hợp với Tôi?

Tại Zenfinex, chúng tôi cung cấp một số cơ hội hợp tác thú vị phục vụ cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác nhau dựa trên kinh nghiệm và mức độ quan tâm. Bạn có thể chọn trở thành Chi nhánh liên kết, Người môi giới cho sàn, Người quản lý tiền tệ hoặc Nhãn trắng với cơ hội phát triển thành công từ một trang web nhỏ để sở hữu sàn giao dịch của riêng bạn cùng sự trợ giúp của chúng tôi.

Vui lòng Hoàn thành Mẫu Đối tác Trực tuyến Tóm tắt dưới đây.

Zenfinex