Giao dịch API

Bạn là nhà phát triển nền tảng hay là chủ sở hữu trang web?
Tạo nền tảng giao dịch hoặc công cụ dữ liệu của riêng bạn bằng lựa chọn API của chúng tôi.

METATRADER 4 PHP API

Zenfinex MetaTrader API độc đáo được thiết kế để cho phép các nhà giao dịch đã quen với chương trình PHP tương tác trực tiết với máy chủ MetaTrader 4 của chúng tôi. Sự kết hợp MetaTrader API cho phép nhà giao dịch, nhà phát triển, và nhà cung cấp tín hiệu sử dụng các nền tảng công nghệ đa dạng nhà kết nối nhà trung tâm thanh khoản và máy chủ của chúng tôi thông qua nhiều giao thức tiêu chuẩn công nghiệp.

zenfinex superior execution
zenfinex superior execution

METATRADER 4 FIX API

FIX API của chúng tôi cho phép thị trường trực tiếp kết nối với các giao thức tương tự như FIX. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội phát triển môi trường giao dịch hội nhập và sổi nổi linh hoạt cùng khả năng khớp lệnh tốc độ cao cũng như độ trễ thấp, sẽ nhận ra Zenfinex cung cấp giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề này.

Zenfinex