Người môi giới cho sàn

Bạn có muốn kiếm tiền từ nguồn doanh thu liên tục của các khách hàng được giới thiệu dựa trên khối lượng giao dịch của họ không? Chương trình Người giới thiệu cho sàn (IB) của Zenfinex có thể là giải pháp hoàn hảo cho bạn.

Tìm hiểu ngay cách bạn có thể hợp tác với sàn giao dịch được FCA quản lý toàn diện cùng với khớp lệnh minh bạch. Với nhiều tùy chọn nền tảng và các loại tài sản có sẵn để giao dịch, Zenfinex là lựa chọn số một.

Một vài lợi ích của một IB bao gồm:

 • Generous Rebate and Commission Offers
 • Banners and Text Links Provided to Track Traffic
 • Opportunities to Progress to your Own Brokerage
 • Detailed Tracking Tools to see Referred Clients, Conversion Stats and Revenue
 • Dedicated Zenfinex Partnership’s Manager Assigned
 • Easy and Quick Revenue Withdrawal Options
 • Monthly Performance Statistics and Reports
 • Ưu đãi Chiết khấu và Hoa hồng Hấp dẫn
 • Biểu ngữ và Liên kết Văn bản Được Cung cấp để Theo dõi Lưu lượng Truy cập
 • Cơ hội để Phát triển Sàn Giao dịch của riêng bạn
 • Công cụ Theo dõi Chi tiết để xem các khách hàng được giới thiệu, Thống kê chuyển đổi và Doanh thu
 • Người quản lý chuyên môn của chương trình Đối tác Zenfinex được chỉ định
 • Tùy chọn Rút tiền Dễ dàng và Nhanh chóng
 • Thống kê và Báo cáo Hiệu suất Hàng tháng
zenfinex-mobile
partner with Zenfinex

Bạn muốn nhận nhiều thông tin hơn để trở thành Người môi giới cho Zenfinex?

Hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây và Nhà quản lý Đối tác của Zenfinex sẽ liên lạc với bạn.

Zenfinex