Giao dịch Forex

tick

Có Sẵn Hơn 50 Cặp Tiền tệ

tick

Khả năng Khớp lệnh Ưu việt bằng NDD, STP hoặc ECN

tick

Chênh lệch rất thấp được Cung cấp trên Các Tiền tệ Chính

arrow

Giao dịch Forex

tick

Có Sẵn Hơn 50 Cặp Tiền tệ

tick

Khả năng Khớp lệnh Ưu việt bằng NDD, STP hoặc ECN

tick

Chênh lệch rất thấp được Cung cấp trên Các Tiền tệ Chính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FOREX

Giờ giao dịch: Chủ nhật 17:00 – Thứ Sáu 17:00 ET

BIỂU TƯỢNG

AUD/CAD

SCHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

AUD/CHF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.6

KÝ QUỸ
3.33%

AUD/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.5

KÝ QUỸ
3.33%

AUD/NZD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.4

PRO SPREAD
1.5

MARGIN
3.33%

AUD/USD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.9

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.4

KÝ QUỸ
3.33%

CAD/CHF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

CAD/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.5

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

CHF/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/AUD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨND
1.2

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.5

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/CAD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/CHF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.2

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.6

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/GBP

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.3

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/HUF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
16.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
5

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.3

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/MXN

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
14.9

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
5

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/NOK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
6

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
4

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/NZD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.9

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/PLN

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
5.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/SEK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
5.1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/TRY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
4.3

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/USD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.1

KÝ QUỸ
3.33%

EUR/ZAR

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
22.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/AUD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
2.3

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/CAD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.4

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/CHF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.9

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.6

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/NZD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/USD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.3

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.3

KÝ QUỸ
3.33%

GBP/ZAR

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
11.4

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

HKD/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
95.2

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

NOK/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
50.6

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

NOK/SEK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
5.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

NZD/CAD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.5

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
1

KÝ QUỸ
3.33%

NZD/CHF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.4

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.8

KÝ QUỸ
3.33%

NZD/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.6

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.3

KÝ QUỸ
3.33%

NZD/USD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
0.7

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.3

KÝ QUỸ
3.33%

TRY/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
300

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
200

KÝ QUỸ
3.33%

USD/CAD

SCHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.2

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.5

KÝ QUỸ
3.33%

USD/CHF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.4

KÝ QUỸ
3.33%

USD/CZK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
4.5

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/DKK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
7

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/HKD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
18

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/HUF

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
7

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1.1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/MXN

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
10

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.1

KÝ QUỸ
3.33%

USD/NOK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
7

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/PLN

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
4.6

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/SEK

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
7

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
5

KÝ QUỸ
3.33%

USD/SGD

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
0.1

KÝ QUỸ
3.33%

USD/TRY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
7.1

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

USD/ZAR

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
5.8

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
2

KÝ QUỸ
3.33%

ZAR/JPY

CHỆNH LỆCH TIÊU CHUẨN
250

CHÊNH LỆCH PRO/VIP
250

KÝ QUỸ
3.33%

Zenfinex